THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN THÁNG 04/2020

Để đáp ứng cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh và nhu cầu khai thác kinh doanh các dự án quan trọng mà Danko Group đang phân phối và kinh doanh, chúng tôi đang tuyển dụng hơn 30 vị trí chuyên viên kinh doanh môi giới Bất động sản.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN THÁNG 12/2018

ads mobile