Cơ hội đầu tư có một không hai !!!

Địa điểm
0
Đặc điểm chính
Số phòng ngủ Đang cập nhật
Số phòng tắm Đang cập nhật
Giá 41
Diện tích 112 m²
Số tầng Đang cập nhật

Mô tả chi tiết

- Bán 8 lô đất mặt tiền đối diện bến xe Cổ Bi mới. - Diện tích từ 93 – 129m2 và giá sẽ giao động từ 4.5 – 6 tỷ. - Với diện tích như thế có thể kinh doanh các loại như. NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ, KARAOKE, QUÁN ĂN..v.v.. đều rất sầm uất. - Đây đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào vốn, hoặc các nhà kinh doanh vào giữ chỗ. - Lh ngay: Phương - 0384.915.490. - Bán 8 lô đất mặt tiền đối diện bến xe Cổ Bi mới. - Diện tích từ 93 – 129m2 và giá sẽ giao động từ 4.5 – 6 tỷ. - Với diện tích như thế có thể kinh doanh các loại như. NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ, KARAOKE, QUÁN ĂN..v.v.. đều rất sầm uất. - Đây đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào vốn, hoặc các nhà kinh doanh vào giữ chỗ. - Lh ngay: Phương - 0384.915.490. - Bán 8 lô đất mặt tiền đối diện bến xe Cổ Bi mới. - Diện tích từ 93 – 129m2 và giá sẽ giao động từ 4.5 – 6 tỷ. - Với diện tích như thế có thể kinh doanh các loại như. NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ, KARAOKE, QUÁN ĂN..v.v.. đều rất sầm uất. - Đây đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào vốn, hoặc các nhà kinh doanh vào giữ chỗ. - Lh ngay: Phương - 0384.915.490. - Bán 8 lô đất mặt tiền đối diện bến xe Cổ Bi mới. - Diện tích từ 93 – 129m2 và giá sẽ giao động từ 4.5 – 6 tỷ. - Với diện tích như thế có thể kinh doanh các loại như. NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ, KARAOKE, QUÁN ĂN..v.v.. đều rất sầm uất. - Đây đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào vốn, hoặc các nhà kinh doanh vào giữ chỗ. - Lh ngay: Phương - 0384.915.490. - Bán 8 lô đất mặt tiền đối diện bến xe Cổ Bi mới. - Diện tích từ 93 – 129m2 và giá sẽ giao động từ 4.5 – 6 tỷ. - Với diện tích như thế có thể kinh doanh các loại như. NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ, KARAOKE, QUÁN ĂN..v.v.. đều rất sầm uất. - Đây đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào vốn, hoặc các nhà kinh doanh vào giữ chỗ. - Lh ngay: Phương - 0384.915.490. - Bán 8 lô đất mặt tiền đối diện bến xe Cổ Bi mới. - Diện tích từ 93 – 129m2 và giá sẽ giao động từ 4.5 – 6 tỷ. - Với diện tích như thế có thể kinh doanh các loại như. NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ, KARAOKE, QUÁN ĂN..v.v.. đều rất sầm uất. - Đây đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào vốn, hoặc các nhà kinh doanh vào giữ chỗ. - Lh ngay: Phương - 0384.915.490. - Bán 8 lô đất mặt tiền đối diện bến xe Cổ Bi mới. - Diện tích từ 93 – 129m2 và giá sẽ giao động từ 4.5 – 6 tỷ. - Với diện tích như thế có thể kinh doanh các loại như. NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ, KARAOKE, QUÁN ĂN..v.v.. đều rất sầm uất. - Đây đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào vốn, hoặc các nhà kinh doanh vào giữ chỗ. - Lh ngay: Phương - 0384.915.490. - Bán 8 lô đất mặt tiền đối diện bến xe Cổ Bi mới. - Diện tích từ 93 – 129m2 và giá sẽ giao động từ 4.5 – 6 tỷ. - Với diện tích như thế có thể kinh doanh các loại như. NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ, KARAOKE, QUÁN ĂN..v.v.. đều rất sầm uất. - Đây đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào vốn, hoặc các nhà kinh doanh vào giữ chỗ. - Lh ngay: Phương - 0384.915.490. - Bán 8 lô đất mặt tiền đối diện bến xe Cổ Bi mới. - Diện tích từ 93 – 129m2 và giá sẽ giao động từ 4.5 – 6 tỷ. - Với diện tích như thế có thể kinh doanh các loại như. NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ, KARAOKE, QUÁN ĂN..v.v.. đều rất sầm uất. - Đây đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào vốn, hoặc các nhà kinh doanh vào giữ chỗ. - Lh ngay: Phương - 0384.915.490. - Bán 8 lô đất mặt tiền đối diện bến xe Cổ Bi mới. - Diện tích từ 93 – 129m2 và giá sẽ giao động từ 4.5 – 6 tỷ. - Với diện tích như thế có thể kinh doanh các loại như. NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ, KARAOKE, QUÁN ĂN..v.v.. đều rất sầm uất. - Đây đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào vốn, hoặc các nhà kinh doanh vào giữ chỗ. - Lh ngay: Phương - 0384.915.490. - Bán 8 lô đất mặt tiền đối diện bến xe Cổ Bi mới. - Diện tích từ 93 – 129m2 và giá sẽ giao động từ 4.5 – 6 tỷ. - Với diện tích như thế có thể kinh doanh các loại như. NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ, KARAOKE, QUÁN ĂN..v.v.. đều rất sầm uất. - Đây đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào vốn, hoặc các nhà kinh doanh vào giữ chỗ. - Lh ngay: Phương - 0384.915.490. - Bán 8 lô đất mặt tiền đối diện bến xe Cổ Bi mới. - Diện tích từ 93 – 129m2 và giá sẽ giao động từ 4.5 – 6 tỷ. - Với diện tích như thế có thể kinh doanh các loại như. NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ, KARAOKE, QUÁN ĂN..v.v.. đều rất sầm uất. - Đây đang là thời điểm tốt để các nhà đầu tư vào vốn, hoặc các nhà kinh doanh vào giữ chỗ. - Lh ngay: Phương - 0384.915.490.
Tin đăng
Mã số #292
Ngày đăng 27/12/2018
Liên hệ
Số điện thoại : 384915490

Liên hệ bằng Email