Đà Nẵng sẽ thành lập bốn khu công nghiệp mới

(16/01/2017 | 22:36)

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục để tham mưu UBND TP trình Chính phủ thành lập 4 khu công nghiệp(KCN) mới gồm: KCN Hòa Nhơn, KCN Hòa Sơn, KCN Hòa Ninh và KCN Hòa Cầm (giai đoạn 2).


Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục để tham mưu UBND TP trình Chính phủ thành lập 4 khu công nghiệp(KCN) mới gồm: KCN Hòa Nhơn, KCN Hòa Sơn, KCN Hòa Ninh và KCN Hòa Cầm (giai đoạn 2).

Ngoài ra, Sở tham mưu UBND TP. Đà Nẵng thực hiện các thủ tục thành lập các cụm công nghiệp. Vừa qua, TP. Đà Nẵng đã thành lập Cụm công nghiệp Thanh Vinh và tiến đến sẽ thành lập 2 cụm công nghiệp Hòa Nhơn và Cẩm Lệ.

An image

Đà Nẵng sẽ thành lập bốn khu công nghiệp mới

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu sở này chuẩn bị các bước để kêu gọi đầu tư xây dựng chợ đầu mối gia súc, gia cầm, nông sản TP tại xã Hòa Phước. Đồng thời, lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án đầu tư trung tâm thương mại chợ Cồn trên cơ sở phát triển hợp lý chợ truyền thống văn minh, báo cáo TP trong quý II/2017.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương có phương án xây dựng lại chợ Hàn sau khi phương án quy hoạch quảng trường trung tâm TP đã được phê duyệt. Sở Công Thương chủ trì xây dựng đề án lựa chọn phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ chốt và các chính sách khuyến khích hình thành các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực trên địa bàn TP.

(Theo Pháp luật Tp.HCM)