Hà Nội: Khung giá dịch vụ nhà chung cư thấp nhất là 700 đồng/m2/tháng

(16/01/2017 | 22:40)

Ngày 12/1 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND về công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội.


Quyết định nêu rõ, chung cư không có thang máy có giá tối thiểu là 700 đồng/m2/tháng, giá tối đa 5.000 đồng/m2/tháng. Nhà chung cư có thang máy sẽ có giá tối thiểu là 1.200 đồng/m2/tháng, giá tối đa 16.500 đồng/m2/tháng.

Mức giá nêu trên chưa tính các khoản thu được từ kinh doanh dịch vụ của nhà chung cư. Nếu có nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phân sở hữu chung của nhà chung cư Chủ đầu tư, Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành sẽ có trách nhiệm tính toán để bù đắp chi phí dịch vụ nhà chung cư nhằm mục đích giảm giá dịch vụ nhà chung cư. Khung giá này chưa gồm các dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, intenet hay các dịch vụ cao cấp khác.

An image

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Cục Thuế TP. Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến trong việc quản lý giá dịch vụ nhà chung cư. Các đơn vị tổ chức xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư khi có biến động giá vật tư, nhiên liệu và chính sách tiền lương. Việc xây dựng điều chỉnh khung giá dịch vụ nhà chung cư phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo về các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý dịch vụ nhà chung cư tại địa phương. Các đơn vị này sau đó gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP. Các đơn vị được giao phải phổ biến, tuyên truyền cho các bên có liên quan về việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo các quy định hiện hành. Chủ đầu tư, đơn vị quản lý thực hiện vận hành, Ban quản trị nhà chung cư.

Quyết định nói trên có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của UBND TP.

(Theo Trí thức trẻ)